Website van

Robin Weezepoel

Welkom op mijn site. Hier probeer ik om HTML, PHP en Javascript onder de knie te krijgen. Er staan nu verschillende programma's op:
  • Primez: hier kan je de priemontbinding van getallen uitzoeken. Zo krijg je bij 42 te zien dat het 2*3*7 is.
  • Collatz: Kijk mee of het vermoeden van Collatz wel klopt.
  • Schrijfer: Schrijf getallen in het Nederlands uit.
  • ABC: Help meezoeken naar ABC-drietallen.
  • Klink: doorzoek een tekst op woorden met een bepaald aantal verschillende klinkers.
  • Happily ever after: Ga op zoek naar happy numbers, waarbij de som van de kwadraten van de cijfers onder herhaling naar 1 gaat.
  • Life: het cellulaire automaat dat op een kolonie mieren lijkt
  • Oezerdonk: Maakt anagrammen met dezefde eerste en laatste letter van de woorden? Kan jij de tekst nog lezen?
  • Doors: Het driedeuren- of Monty Hallprobleem. Kies een deur, een andere word opengemaakt. Moet je nu wisselen?